اخبار تسمه نوار نقاله

Bond-A-Ba1-1

تسمه های کاشی و سرامیک و شیشه

تسمه های استخوانی

در مارک های Optibelt آلمان ، Bonda band انگلستان ، Techno اروپایی و Tes چینی موجود و به شرح زیر می باشد:

 

A ساده

B ساده

C ساده

Z ساده

A نخ دار

B نخ دار

C نخ دار

A گریپ دار

B گریپ دار

C گریپ دار

A گریپ دار نخ دار

B گریپ دار نخ دار

C گریپ دار نخ دار

B پنج ضلعی

B پنج ضلعی نخ دار

C پنج ضلعی

C پنج ضلعی نخ دار

B هفت ضلعی

B هفت ضلعی نخ دار

C هفت ضلعی

C هفت ضلعی نخ دار

 

 

IMG_7397

 

 

 

 

IMG_7680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلی کردها شامل:

پلی کرد ۲ میلیمتر

پلی کرد ۳ میلیمتر

پلی کرد ۴ میلیمتر

پلی کرد ۵ میلیمتر

پلی کرد ۶ میلیمتر

پلی کرد ۶ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۷ میلیمتر

پلی کرد ۸ میلیمتر

پلی کرد ۸ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۱۰ میلیمتر

پلی کرد ۱۰ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۱۲ میلیمتر

پلی کرد ۱۲ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۱۵ میلیمتر

پلی کرد ۱۸ میلیمتر

IMG_7432

 

گیره

هویه

قیچی

 

IMG_7323

تسمه های کارخانه آرد و سیلو

تسمه دستگاه والس و دیگر ماشین آلات صنعت آرد و سیلو با برند های اپتی بلت آلمان Optibelt , مگادین ایتالیا Megadyne , تس چین Tes جهت ارائه به مشتریان گرامی موجود می باشد.

16pk 1552 RPP 8 

 12pk 1760 RPP 8

 24pk 1760 RPP 8

12pk 1764 RPP14

22DPL 1764

 

images (5)