تسمه نقاله و تمسه برزنتی

transmissionbelt

تمسه برزنتی

تسمه نقاله و تمسه برزنتی

تسمه نقاله و تمسه برزنتی

از تسمه برزنتی جهت انتقال نیرو و یا به صورت نقاله استفاده می شود.

این نوع تسمه برزنتی در عرض های 1 الی 15 اینچ و تعداد لایه های تسمه برزنتی 3 الی 10 تولید و عرضه می شود.

تسمه برزنتی به منظور جابجایی مواد به صورت عمودی از قاشقک هایی استفاده می گردد که بوسیله پیچ و مهره روی تسمه تسمه برزنتی نصب می شوند.

solid-woven-transmission-belt-250x250